මේ Group එක PC Gamers ලට පමනි. අනවශ්‍ය පෝස්ට් share කිරීමෙන් සහ පල කිරීමෙන් වලකින්න. එසේ පල කරන පෝස්ට් Remove කරන අතර එය පල කල පුද්ගලයාද Group එකෙන් Remove කෙරේ.

ස්තූතියි ✌️

ගොඩක් අයනං මේක ගහලත් ඇති. "Stranded Deep". දාගත්ත ගමන් හිතුවෙ මෙලෝ රහක් නැතී ගේමක් වෙන්නැති කියලා ටිකක් ගහද්දි තමයි තේරෙන්නෙ සුප්පා ගේමක් කියලා

image

මේ VGA එක Exchange කරනවා Games ටිකකට ඕනි අය Inbox එන්න. නිකන් තියන නිසයි දෙන්නෙ හොදට වැඩ. මට වැඩක් නැති නිසයි දෙන්නෙ. වැඩක් ඇති කෙනෙක්ට දෙනවා.

image
  • Edit About
  • ලාංකික පරිගණක ක්‍රීඩකයින්ගේ එකමුතුව.