මතක අයට මතකයි, දන්න අය දන්නව මේක එදා අලිමංකඩට එද්දි මුලු කෑම්ප් එකම නැත්තටම නැති වෙන්න යද්දි, එදා ලක්මව වෙනුවෙන් නිර්බීතව මේක ඉස්සරහටම ගිහින් බොම්බ දෙකක් ගහල මේක නවත්තපු ඒ මහා වීරයා ගැන.

ඒත් ඒකෙ ඉදපු කාලකණ්නි කොටින්ගෙ අතින් වෙඩි පාරකින් එදා අලිමංකඩ කෑම්ප් එක බේරපු ඒ මහා වීරයා ලක්මවට අහිමිඋනා දුකයි ඒත් ඊටත් වඩා අදටත් අඩම්බරයි ඔබ ගැන.

නිවන් සුවම අත් වේවා හසකල විරුවාණනි.

image

මොන මගුලක්ද

පෝස්ට් එකට ලයික්, ශෙයාර්, කමෙන්ට් කරන්න. පේජ් එකට ලයික් එකක් දාල, ශෙයාර් පාරක් දාගෙන යන්න.

admin- wwd

image

ආයි මොනාද

පෝස්ට් එකට ලයික්, ශෙයාර්, කමෙන්ට් කරන්න. පේජ් එකට ලයික් එකක් දාල, ශෙයාර් පාරක් දාගෙන යන්න.

admin- wwd

image

හ්ම්ම්

පෝස්ට් එකට ලයික්, ශෙයාර්, කමෙන්ට් කරන්න. පේජ් එකට ලයික් එකක් දාල, ශෙයාර් පාරක් දාගෙන යන්න.

admin- wwd

image

පෝස්ට් එකට ලයික්, ශෙයාර්, කමෙන්ට් කරන්න. පේජ් එකට ලයික් එකක් දාල, ශෙයාර් පාරක් දාගෙන යන්න.

admin- wwd

image
  • Edit About
  • එන්න බුකියෙ අලුත්ම පිස්සුව කෙලින්න.