ඔබටත් ඔබගේ පවුලේ සැමටත් සාමය සතුට නිරෝගීභාවය සපිරි සුභම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා !!!

image