2018/04/04 වන දින විවාහ දිවියට පිවිස නොසිතූ විරූ ලෙස අවාසනාවන්ත රිය අනතුරකින් මෙලොවින් සදහටම සමුගත්තේ මුලු ගම්මානයම කඳුලින් තෙත් කරමිනි.අක්කේ අයියේ ඔබ දෙපලට මතු භවයේදී හෝ එකෛව ජීවත් වීමට වරම් ලැබේවා..!!

image